Styrelsen
Ordförande Kerstin Gustafsson
gustafssonkerstin@hotmail.com

V. ordf. Kerstin Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Sekreterare Karin Sörensson
karin.sorensson@bjarenet.com

Kassör Nils Otto Forssell
noforssell@gmail.com

Ledamöter
Benny Nilsson
kebenny71@gmail.com

Göran Buhre
goran@buhre.se

Rune Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Bertil T Gustavsson
bertil.t.gustavsson@gmail.com

Gunilla Qvant
nillaq1952@gmail.com

Valberedning
Sammankallande
Gunilla Linghoff
0705-745728

Övriga
Beryl Trollér
Karin Leu

Revisorer
Ordinarie
Per-Göran Holgersson
0705-762384

Ersättare Björn Källbäck


Programgruppen

Benny Nilsson
kebenny71@gmail.com

Göran Buhre
goran@buhre.se

Rune Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Bertil T Gustavsson
bertil.t.gustavsson@gmail.com

Gunilla Qvant
nillaq1952@gmail.com

Uno Henningsson
unowerner09@gmail.com

Ann-Charlotte Bernvetter
acbernvetter@gmail.com

Karin Aurell-Paulsson
kpaulsson@hotmail.com

Lillemor Huss
lillemor.huss@gmail.com

SPF Seniorerna
Båstad Bjäre

Årsavgift 275:- per person.
Avisering från förbundet.

Free AI Website Builder