Styrelsen
Ordförande
Gunilla Linghoff
gunilla-linghoff@telia.com

V. ordf. Lars Jarnryd
jarnryd.lars@telia.com

Sekreterare Karin Sörensson
karin.sorensson@bjarenet.com

Kassör Nils Otto Forssell
noforssell@gmail.com

Ledamöter
Benny Nilsson
kebenny71@gmail.com

Karin Leu
karin.leu@telia.com

Göran Buhre
goran@buhre.se

Karin Aurell Paulsson
kpaulsson@hotmail.com

Rune Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Kerstin Nilsson
kerstin_rune@msn.com

Mats Linderoth
linderoth.mats@gmail.com

Kerstin Gustafsson
gustafssonkerstin@hotmail.com

Adjungerad
Ann-Christine Andersson
acapalm13@gmail.com

Valberedning
Sammankallande
Christian Björkwall
0705-745728

Övriga
Birgitta Brink
Kjell Ilerup
Majvi Ekenberg

Revisorer
Ordinarie
Ingvar Andreasson
0769-421220

Per-Göran Holgersson
0705-762384

Ersättare Björn Källbäck


SPF Seniorerna
Båstad Bjäre

Årsavgift 275:- per person.
Avisering från förbundet.

Made with ‌

HTML Creator