Ord från Ordföranden

Välkomna

SPF Båstad Bjäre firar 40 år
I november 1982 bildades vår seniorförening och i februari 1983 hölls det första årsmötet. Den 15 juli firade Båstad Bjäre 40 år i Bjärupsparken. En liten jubileumsskrift kommer att vara klar under senhösten.
Vill börja med att tacka avgående ordförande Gunilla Linghoff
för en väl fungerande förening med alla aktiva i styrelsen, programkommittén, resegruppen och aktivitetsledare.
I början av 1940-talet fanns ca 50 000 ålderspensionärer över 67 år i Sverige.
Idag är antalet seniorer 65+ ca 2 miljoner, var fjärde röstberättigad i Sverige, vilket är mycket tänkvärt ur ett framtidsperspektiv.
Alla är välkomna med nya idéer och tankar som leder till utveckling för vårt arbete.
Med önskan om en aktivitetsfylld höst och vårvinter!
Kerstin Gustafsson Ordförande SPF Båstad Bjäre

NYHETER!


Nu arbetar vi för att få bort ensamheten bland alla pensionärer.
FÖR ALLA PENSIONÄRER
sitt inte ensam kom med i gemenskapen!


4/12 Resa Flensburg På gränsen till jul
Anmälan: karin.leu@telia.com 0707 10 22 92

4/12 15:15 Filmtajm på Bio Scala i Båstad
Somliga går med trasiga skor (Sverige) 60:-

5/12 17:00 Julbord med musik
plats: Båstad Golfklubb 
250:- Anmälan: kerstin_rune@msn.com, 0704-472512

11/12 10:00 Bjärupsgården
Dina minnen är ovärderlig för framtiden!
Här inspirerar vi varandra, skriver, berättar och minns tillsammans.
Anmälan: Karin Sörensson 0706-839150

11/12 14:00 Julfika
på Församlingsgården i Båstad 
40:- Anmälan: kerstin_rune@msn.com, 0704-472512

28/12 14:00 Mellandags konsert
operasångare Fredrik Hagerberg 
Maria kyrkan i Båstad

 

 

SPF Seniorerna
Båstad Bjäre

Årsavgift 275:- per person.
Avisering från förbundet.

AI Website Maker